Op 31 augustus 2018 stoppen de premies voor de bijzondere beroepstitels en bekwaamheden.

zie uittreksel uit het Staatsblad (09/08/2018)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID NL