De cursus uro-onco loopt op zijn einde. Er rest de cursisten nog een examen en presentatie van een paper, maar dan zijn weer een aantal door Urobel opgeleide uro-onco gespecialiseerde verpleegkundigen klaar voor de begeleiding van patiënten.