Continentie

Onder dit menu zal alles wat met incontinentie te maken heeft weergegeven worden. Zoals een link naar de Vlaamse continentierichtlijn, een mictiedagboek, een volume frequentielijst, en....... in de toekomst ook een lijst met continentieverpleegkundigen