Historiek

De vereniging Urobel is ontstaan vanuit de werkgroep die instond voor de organisatie van het eerste Belgisch urologisch verpleegkundig congres te Gent 1995. Dit congres werd georganiseerd naar aanleiding van het congres van de Belgische Vereniging voor Urologen, toen onder voorzitterschap van Prof. W. Oosterlinck (U.Z. Gent).

Dit eerste congres met als thema: "Cystectomie en blaasvervanging" kon rekenen op een ruime belangstelling. De reacties die we kregen toonden aan dat er nood is aan informatie en bijscholing. Het omgaan met urologische patiënten vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Dit steunde ons om verder te werken.

Vanaf het begin hebben we geopteerd om, wat we ook organiseerden, dit te proberen in een Belgische context; wat resulteerde in het 2de congres (franstalig) in 1996 te Woluwe; met als thema’s: prostaatpathologie, vervangblaas, nierstenen en zelfsondage.

Ook bij de franstalige collegaés waren de 210 beschikbare plaatsen ingenomen.

Uiteindelijk resulteerden de inspanningen in de oprichting van een vereniging. Een vereniging die zich niet enkel richt op verpleegkundigen op specifiek urologische diensten in grotere ziekenhuizen, maar ook op zij die slechts sporadisch met urologie in aanmerking komen. Hierbij willen we zeker de mensen van de polikliniek en het operatiekwartier niet vergeten. Ook zij die slechts met deelaspecten van de urologie te maken krijgen willen wij betrekken, zo denken we aan diegenen die werkzaam zijn in rusthuizen, waar incontinentie een belangrijke taak vormt, aan diegenen die meer met impotentie te maken krijgen, enz.

Daarnaast staat de vereniging ook open voor niet verpleegkundigen, zoals bejaardenhelpsters, techniekers in de urologie, docenten, enz.. want wij zijn van mening dat de urologische pathologie en de gevolgen ervan zich niet beperken tot binnen de muren van het ziekenhuis.